jeden, ulubione teksty

167 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

List bez znaczka.

(...)Przyszło. Stoi i wygląda żałośnie. Rzu­ca uk­radko­we spoj­rze­nie za próg mo­jej świado­mości. I tak wej­dzie bez zap­rosze­nia, prze­cież ma­my so­bie ty­le do po­wie­dze­nia. Jeśli już jes­teś, roz­gość się, nie jes­teś tu przecież [...] — czytaj całość

dziennik • 15 lutego 2013, 00:49

* * *

Te sa­me miej­sca, dro­gi, ludzie
pośpiech, śmiech, zaduch
duch
duch mias­ta, mój, twój
i Jego
Je­go jed­nak brak
Tu, obok mnie
we mnie. 

erotyk • 12 stycznia 2013, 21:34

Nie mogę zasnąć bez Two­jego oddechu. 

myśl • 5 stycznia 2013, 12:15

Za­miast moc­nych wrażeń ko­lek­cjo­nuje kurz na moich marzeniach. 

myśl • 4 stycznia 2013, 23:26

Zaw­sze mam przy so­bie cyjanek.
Nig­dy nie wiado­mo, kiedy to człowiek się zakocha. 

aforyzm • 29 grudnia 2012, 00:09

a kiedy on pi­sał żołądek ścis­kał mi się w małą kulkę, która toczyła się aż do mo­jego gardła. i wy­buchała łzami. 

myśl • 13 lipca 2011, 20:47

Złapała go za ręke, spoj­rzał się na nią, a ona po­wie­działa :
- w końcu mam okazję.
Uśmie­chnął się do niej tak jak zwykł się uśmie­chać, gdy ją widział i od­wza­jem­nił uścisk.
Weszli do [...] — czytaj całość

myśl • 17 maja 2011, 20:53

Do Ciebie.

Cisza.
Trudna.
Ciążąca.

Jed­no spoj­rze­nie, do­tyk, westchnienie.

Cisza.
Co­raz gęstsza.
Męcząca.

Wys­tar­czy słowo, półszept, skinienie.

Cisza.
Nie do zniesienia.
Przeszywająca.

Po­wiedz, że kochasz.

Cisza... 

wiersz • 8 stycznia 2011, 20:32

jak jej po­wie­dział, że myślał, że nie ma u niej szans, to mod­liła się żeby tyl­ko mogła złapać oddech.
p.s We­sołych (; ! 

myśl • 23 grudnia 2010, 17:24

Cicho... cichut­ko... chcesz ot­worzyć drzwi do mo­jego ser­ca tak, by nie zas­krzy­piały od nieużywania. 

myśl • 11 grudnia 2010, 15:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chilli